Rozmowa z siostrą

ROZMOWA Z SIOSTRĄ
Nie płacz siostrzyczko ma ukochana,
Wiem, że nie jadłaś chleba od rana.
Pójdziemy zaraz narwiemy lebiody,
Mama ją wrzuci do garnka, do wody.

Gdy się najemy tej pysznej zupy,
Będziemy chrupać pieczone łupy.
Potem zmówimy modlitwę do Boga,
I powiem Ci jeszcze bajkę moja droga.

Dawno, dawno temu na drugim świata brzegu,
W lodowym zamku mieszkała sobie „Królowa Śniegu”.
I tak wsłuchana w opowieść swego brata,
Przenosi swoje myśli do innego świata.

Oboje zmęczeni wnet zasypiają,
Szczęśliwi, że siebie tu mają.
Mama ich nie śpi, robi na drutach,
Zima się zbliża a dzieci w półbutach.

Tata ich żołnierz został aresztowany,
Jeszcze nie wiedzą, że został rozstrzelany.
Dopiero gdy wrócą z ziemi syberyjskiej,
Odszukają nazwisko na liście katyńskiej.

Wybacz mi moja siostro najdroższa,
Nie zmogła nas w stepie zima najsroższa.
I tak jak Tobie przed kilku laty,
Mi również brakuje naszego taty.

Wiersz dedykuję wszystkim dzieciom, szczególnie tym co dzieciństwo spędzili na Syberii.

Tomik "Poezja Sybiru" dostępny tutaj: https://amzn.eu/d/7p7gLyH

  53 odsłon

Ojcze mój który mieszkasz wysoko

Ojcze mój który mieszkasz wysoko
Za chmurami, na bezkresie Nieba
Który jesteś tak odległy okiem,
Jesteś blisko gdy ciebie potrzeba.

Wszędzie widzę Twoją rękę Boże
Wszędzie ślady Twej miłości Panie.
Kiedy w sercu mym łagodzisz bóle,
I gdy budzisz miłości wezwanie.

Wszędzie widzę Twoją Mądrość Boże
W każdym kroku, który nowy czynię,
Bo Twa miłość Ojcowska jest ze mną
Gdy z ufnością wzywam Twoje Imię.

  50 odsłon

Do Ciebie Panie modlitwy zanoszę

Do stóp Twoich znów Boże się schylam
Wielbiąc Ciebie w oddania pokłonie,
I darując Ci wciąż moją miłość
Wiersze trzymam w wyciągniętych dłoniach.

One Panie same mówią za mnie,
One lepiej potrafią się modlić.
Bo są śmielsze więc idzie im łatwiej
Moją miłość do Ciebie wysłowić.

To co zawsze ukrywałam w sercu
I co w duszy tajemnicą było,
Moje wiersze Tobie opowiedzą
O mym sercu co tak Cię wielbiło.

I co czuła cała moja dusza
I co umysł mój cały przepełnia,
Wszystko znajdziesz Panie w moich wierszach
Bo je miłość do Ciebie wypełnia.

  342 odsłon

Jesteś ze mną zawsze Boże

Tak dobrze Panie w Twej ciszy,
Tak bezpieczna jestem w Twym spokoju.
Bo Ty zawsze jesteś przy mnie, Ojcze
W mej radości, z smutku, w niepokoju.

Jesteś, kiedy idę pustą drogą
I gdy nie ma przy mnie przyjaciela
Więc nie smucę się już, nie płaczę,
Bo Twa dobroć, Twa miłość mnie wspiera.

Jesteś każdą chwilą przy mnie Boże.
Dusza moja Ciebie wiecznie czuje,
Więc bezpiecznie przez świat ten już idę,
Bo Twa Mądrość moim życiem kieruje.


  60 odsłon

Dziękuję Ci Boże

Dziękuję Ci Boże za życie me całe
Co rzeczy tysiące wciąż zmienia.
Za szczęście aż do łez w porannej godzinie
Gdy miłość się matki zaczęła.

I pierwszy krzyk dziecka co głosić chciał światu
Że życie zaczyna swe nowe.
Za troski, cierpienia co dręczą wciąż serce,
Że srebrem rozświetlił włos głowę.

Za dzień każdy cały od rana do nocy
I wszystkie w dnu każdym godziny.
Za lata i wiosny, jesienie z deszczami
I długie i mroźne w nim zimy.

Dziękuję Ci Boże, choć łez w życiu tyle,
Że trudno policzyć dni jasne.
Za wszystko co dałeś naukę i pracę
Za dzieci te w szkole i własne.

  51 odsłon

Polna Madonna

Postawili Ją za szybą w kapliczce
Co przy drodze, za polem, tam była.
Położyli bukiet sztucznych kwiatów,
Zostawili, a Ona patrzyła.

Na te pola i na wiejskie chaty,
Tak by chciała stąd iść, tam do ludzi.
Może w płaczu ukołysać dziecko,
Co po nocach ciągle, matkę budzi.

Razem z ludźmi zabrać się do pracy
I pomagać w ich codziennym trudzie.
I uśmiechać się gdy świeci słońce,
Albo płakać, kiedy płaczą ludzie.

Lecz zamknęli Ją tutaj, tak samą
Bo już pewnie o Niej zapomnieli.
Jednak Ona wciąż tu na nich czeka
Ta Madonna Polna cała w bieli.

  74 odsłon

Bóg mnie prowadzi

Nie boję się życia już się nie boję
Bo Bóg mnie jak pasterz i broni i strzeże,
Słowami Ksiąg Świętych mnie karmi i poi
A ja je zgłębiam, zgłębiam i wciąż mocniej wierzę.

W nich mnie prowadzi gdzie pokarm dla duszy,
Gdzie wodę czystą znajdę i od zła zasłania.
Choćbym szła ciemną doliną i mroczną,
Drogą nieznaną co z mgły się wyłania.

To nie ulęknę się ciemności nocy,
Choćby mnie porwać chciała życia rzeka.
Bo Bóg jest ze mną i On mnie prowadzi
Do Domu swego w którym na mnie czeka.

Inspiracją do powstania tego wiersza był Psalm 23

  64 odsłon

Boże jak dobrze być z Tobą

Boże jak dobrze być znów z Tobą
Gdy myśli moje są tam w Niebie
A świat ten który mam przed sobą,
Staje się mglistym śladem siebie.

I wszystko wtedy jest nieważne,
A każda sprawa nieciekawa.
Gdy mknę z modlitwą mijam gwiazdy,
Co światłem wielbią Twoje prawa.

Więc cicho stąpam po tym świecie
I szeptem mówię pośród ludzi,
Bo w Niebo tylko patrzeć pragnę
Gdy na modlitwę noc mnie budzi.

  71 odsłon

Niech wszechświat wielbi Stwórcę

Chwalcie wciąż Pana niebiosa,
Bo przecież to - On was stworzył!
Chwalcie Go gwiazdy, planety
On wasze drogi ułożył!

Chwalcie Go morza i rzeki,
On wam otwiera obłoki!
Chwalcie Go wichry i burze
To Jego jasność tnie mroki.

Chwalcie Go góry, pagórki,
Kwiaty i krzewy i drzewa.
To On ożywia wam liście,
On na was barwy rozlewa.

Niech chwalą Pana zwierzęta
I ptaków śpiewność skrzydlata.
I ludzie! Chwalcie wciąż Stwórcę!
Za dary Jego tak liczne, za cała bogactwo świata.

Inspiracją do powstania tego wiersza był Psalm 148


  74 odsłon

Boże tyle nam dajesz

Boże mój Ojcze tyle pisałam
Wierszy i pieśni do Ciebie Panie
Lecz w żadnym nigdy, ja nie umiałam
Wyrazić myślą, sercem czy zdaniem.

Bo nie potrafię przekazać tego
Co Boże dajesz człowieczej duszy.
Bo czy są słowa co wiatr przekrzyczą,
Lub może pieśń jest co skały skruszy.

Bo nikt nie pojmie, nikt nie zrozumie
Co Twoja miłość daje nam Boże.
Ja nie próbuje też mówić o tym
I wiersz mój tego żaden nie może.

Bo Twoja łaska jest - niepojęta
A miłość Twoja - nieogarniona.
Więc serce biciem niechaj przemawia
Kiedy w modlitwie klęczę schylona.

  167 odsłon