WYZNANIE

Przyznam, że po kryjomu,

Jak wszyscy Polacy,

Wolę dochodzić w domu,

Niż dojeżdżać do pracy…

 

O Ś W I A D C Z E N I E
CHIŃCZYK
Comment for this post has been locked by admin.
 

Komentarze