Muzyka to oddech Boga

Muzyka - wprawia nas
w odczucia harmonii brzmienia
to przesłanie niebios
współgrające z naturą
kojąc smutek wyzwala radość
gamą dźwięków  wybrzmiewa
ta melodia życia
jednoczy nas z Bogiem 
swawolną wichurą
cichym szumem wiatru

trzepotem ptasich skrzydeł
radosnym ich świergotem
grającym deszczem na szybach
górskich potoków łoskotem
poszumem traw wiosennych
łanami zbóż na wietrze
unosi się ponad nami
i otacza nas zewsząd
ukrytą w przyrodzie 
wchłaniamy z powietrzem
muzyka - to oddech Boga
którego czcimy i kochamy
a muzycy - zesłańcy niebios 
których podziwiamy

autor: Helena Szymko/
foto z Google/

Helena Szymko ( z domu Krzyczkowska ) (Kraina Miłości Marzeń i Snów)

Wódka jest dla ludzi?*
Refleksje
Comment for this post has been locked by admin.
 

Komentarze