MARYJO KRÓLOWO POLSKI

Najświętsza Królowo Polski

Tobie dzisiaj zanosimy troski

Zawierzamy Ci nasze rodziny

Województwa powiaty i gminy.

 

Madonno Polski Patronko Polaków

Obecna w dziejach narodu polskiego

U stóp Twych składamy laury z bzów

I bukiety serc z ziela wiosennego.

 

Opiekunko narodu w czasie 

Potopu szwedzkiego

Bohaterko ślubów lwowskich 

Króla Jana Kazimierza

Które Konstytucja 3 Maja -

Jutrzenka w części wypełniła

Korono Polski -  Orędowniczko 

Szczególnie po rozbiorach

Pocieszycielko strapionych

wojnami i nieszczęściami.

 

Królowo Polski módl się za nami

Pani obdarzona cnotami wielkimi

O Panno Majowa

W Jasności Łaskawa

O Lilio Dobroci 

O Matko Mądrości

Największej Czułości

Skarbnico Miłości

Ratuj nas w potrzebie

Za wszystko DZIĘKUJEMY

 

Kazimierz Surzyn

 

 

 

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Przyszedłeś Jezu na świat

aby mnie zbawić, ukochać

odkupiłeś moje grzechy

przez męczeńską śmierć.

 

Zmartwychwstałeś, 

by mnie doprowadzić

do życia wiecznego,

tak wiele mi dajesz.

 

Przyjąłeś mnie na Chrzcie

do Kościoła w poczet wiernych

Pokutą ofiarujesz przebaczenie

Komunią Samego Siebie.

 

Mieszkaj we mnie Boże,

bo bez Twego Miłosierdzia

nie dam sobie rady, jestem

szczęśliwy z Twojej woli.

 

Kazimierz Surzyn 

 

 

ŚWIĘTY JÓZEFIE RZEMIEŚLNIKU

Obrońco Kościoła Bożego,

cieślo i kołodzieju z Nazaretu,

oblubieńcu Maryi Panny

z Dzieciątkiem Jezus na ręku,

z lilią białą w dłoniach,

kwitnącą różdżką Jessego,

z narzędziami ciesielskimi,

z warsztatem stolarskim.

 

Wzorze cnót do naśladowania  

całkowitego oddania się Bogu,

posłuszeństwa, wiary, męstwa

roztropności, cierpliwości, pobożności

pracowitości, opiekuńczości, czystości

sprawiedliwości, miłości, ubóstwa

skromności, opanowania, milczenia.

 

Patronie -  rzemieślników, robotników

cieśli, drwali, rękodzielników,

rodzin chrześcijańskich,

małżonków katolickich,

zakonów -  bazylianów, loretanek

benedyktynek, józefitek, józefitów

braci pocieszycieli, salezjanów

państw -  Austrii, Czech, Kanady

Portugalii, Hiszpanii, Rusi

diecezji -  wrocławskiej, łódzkiej

kujawsko - kaliskiej

miast -  Bolonii, Kalisza

i Kościoła Powszechnego.

 

Prosimy o wstawiennictwo 

za nas wszystkich do Boga

o wiarę autentyczną,

o miłość w naszych rodzinach,

szczęśliwą pracę ku chwale Pana,

pocieszenie cierpiących,

pomoc potrzebującym,

sprawiedliwość na świecie,

dobrą śmierć i wieczne życie

w Domu Ojca.

 

Kazimierz Surzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUS MIŁOSIERNY

przenikasz wzrokiem

ludzkie sumienia

i wskazujesz zdroje

wypływające z głębokości

Twojego Miłosierdzia

 

biały promień

to woda

która dusze oczyszcza

czerwony promień 

to krew

która życie im daje

 

prawicę wznosisz

jak kapłan

przy rozgrzeszeniu

- Jezu, ufam Tobie!

 

 

Autor: Don Adalberto

MODLITWA

Proszę Cię Boże

w Swoim Miłosierdziu

zachowaj naszą miłość

choć stoją mury

bezdusznej codzienności.

Spraw by ciężary życia

ważyły tyle co piórko kurze

a całkowicie przezwyciężone

utrwalały jeszcze bardziej nas

w ślubnym stwierdzeniu TAK

na złe i dobre godziny.

Dziękuję Panie za Twą

wolę dobroć i hojność.

 

Kazimierz Surzyn

KAPLICZKA

Matka Boża w koronie

tuląc dziecię do serca

na przechodniów

spod Babiej Góry

codziennie spogląda

pozdrawia nas z wysoka

pragnie byśmy załatwili

wszystkie sprawy

chce nam ulżyć

w trudzie i znoju

 

Na chwilę przystanąłem

znakiem krzyża

modlitwę rozpocząłem

potem w zadumie

staropolskim obyczajem

świecę zapaliłem

i różę

u stóp Matki złożyłem

dziękując 

za pomoc

i bezustanne czuwanie

nade mną

nad żoną

dziećmi całą rodziną

nad ludem

Polską

i światem

 

Kazimierz Surzyn

 

Psalm kwietniowy

już ziemia budzi się z letargu

w promieniach wiosennego słońca

drzewa i krzewy stroją się listkami

w kwiaty godowe zdobią się łąki

 

i chociaż czasami pogoda płata figle

bo jeszcze śniegiem może nagle sypnąć

to jednak kwiecień zakwita nadzieją

zwycięstwa życia w tajemnicy paschalnej

 

w kalendarzu kwietniowych wspomnień

jaśnieje męczeństwo świętego Wojciecha

powraca złym echem zbrodnia katyńska

i płacz aniołów nad tragedią smoleńską

 

 

Autor: Don Adalberto

Bądź Wola Twoja

" Bądź Wola Twoja jako jest w Niebie"

Powtarzam w wieczór i rano, Panie

Tą myślą jedną oddając co dzień,

Całe nade mną Tobie władanie.

 

Ty lepiej widzisz cel mego życia,

Wiesz co jest dobre dla mojej duszy,

Więc nich się stanie jak Ty chcesz Boże,

Mój umysł słucha, me serce służy.

Boże jesteś ze mną

Jesteś ze mną Boże, mój i Ojcze

W każdej chwili najzwyklejszej dnia,

Gdy w wieczornej ciszy czytam książkę,

Gdy z modlitwą gubię się w mych snach

 

Jesteś w mojej pracy i w rozmowie,

Szuka Ciebie każda moja myśl

W rozmyślaniach co błądzą po głowie

I w marzeniach, w które chcę znów iść.

PO ŚWIĘTACH

Jeszcze zostało 

trochę ciasta

pół baranka

co nie zjadły 

uśmiechnięte dzieci

 

Wysiłek starania

a święta jak co roku

skończyły się prędko

czas do obowiązków

pozostały wspomnienia

 

Wspólny stół świąteczny

dzielenie się jajkiem

życzenia co wystarczą

na 300 lat życia

rozmowy wesołości

 

Wspomnienia lat 

na fotografiach

na filmach

sił rekonstrukcja

zmoczone głowy

 

uszlachetnienie życia

w poezji wiosny

przez Zmartwychwstanie

ukazałeś nam kolejny raz

Twoje Miłosierdzie

 

Z naszej strony kochamy

Cię jeszcze mocniej

Jesteś w rodzinie 

w naszych sercach

we wszystkim co robimy

 

I sprawiłeś że święta

były błogosławione

udane ciepłe radosne

dziękujemy że tak  Boże

pięknie nas prowadzisz

 

Kazimierz Surzyn

 

 

 

 

RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

Jezus Zmartwychwstał

zło śmierć pokonał

życie wieczne daje

moje serce raduje

 

Sam Bóg radością

niebo szafirem pokrył

dał mu piękne słońce

nocą gwiazd tysiące

 

Ozdobił poranną zorzą

purpurą zachody i wschody

podziwiając w zachwycie

jeszcze mocniej wielbię

 

To taki przedsmak

tego co mnie czeka

w Królestwie Boga

do którego zmierzam

 

W modlitwie cichej

w radości duszy

w kolorach wiosny

Jezusowi śpiewam

 

     Alleluja

       Alleluja

         Alleluja

 

Kazimierz Surzyn 

 

 

 

Poranek wielkanocny

w blasku jutrzenki

unoszę się nad ziemią

na skrzydłach zachwytu

a wokoło mnie pierzchają

ciemności pokonanej nocy

 

świat nabiera barw

i jest niby ten sam

lecz jakże odmieniony

 

oczarowany cudem świtania

słyszę wielkanocne dzwony

i radość mnie przenika

że to - co najważniejsze

jest jeszcze przede mną

osłonięte tajemnicą

Zmartwychwstania

 

 

Autor: Don Adalberto

WIELKANOC

Dziś o szóstej kościelne dzwony biją

Zmartwychwstanie Pańskie obwieszczają

Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, grzechem

Budzą w nas życie wiosennym zapałem.

 

W procesji Zbawiciela czcimy

Jemu nasze sprawy, znoje polecamy

O Boże napełnij nasze serca łaskami

Obdarz nas wszelkimi darami.

 

Siedem głównych potraw spożywamy

Za wszystkie Zmartwychwstałemu dziękujemy

Za chleb jako Ciało Chrystusa, przetrwanie

Za Baranka Wielkanocnego i z nim obcowanie.

 

Za sól i pieprz sedno istnienia, prawdy, nieśmiertelności

Jajko odradzające życie, symbol płodności

Chrzan z krzepą ciała, z witalnymi siłami

Ser co gwarantuje przyjaźń między człowiekiem a zwierzętami.

 

Za wędliny jako swoisty dostatek, majętność

Babkę piaskową co z niej tryska doskonałość

Makowiec, baby cytrynowe, pomarańczowe, mazurki

Babki kakaowe z czekoladą, z brzoskwiniami serniki.

 

Alleluja, Alleluja Boga sławimy

O łaskę dobrego życia prosimy

W zdrowiu, pogodzie ducha, radości

w pokoju, sile, szczęściu, miłości.

 

Kazimierz Surzyn

 

MĄDROŚĆ W KRZYŻU

Odkupienie świata

miłość Jezusa

do Ojca i ludzi

jest jak sternik

co prowadzi

statek bezpiecznie

przez nawałnice

do brzegu

Mocą Krzyża

Polska przetrwała

powstania wojny

naród ocalał

zachował na wieki

język i tożsamość

Trzeba Go nieść

każdego dnia

bez względu 

na wagę

w pokorze

Jezus znosił 

obelgi

poniżenie

i my próbujmy

Krzyż i miłość

są jednym

gdybyśmy je

oddzielili nie

udźwigniemy

Jego ciężaru

Krzyż - Zbawienie

życie mądrość

cierpliwość 

szczęście

istota miłości 

dobra

świętość doskonała

umrzeć za Krzyż

to żyć wiecznie

Mimo ziemskich

burz udręk

Krzyż stoi

choć i teraz

wiara kościół

są przez wielu

krzyżowane

 

Kazimierz Surzyn

 

 

 

 

 

Zamyślenia na Drodze Krzyżowej (poemat)

 

„Kto nie nosi swojego krzyża, a idzie za Mną,

  ten nie może być moim uczniem.”

                                                  Łk 14,27

 

 

 

I zamyślenie

 

 

w ironii losu

zamiast należnej

wdzięczności

sprzedano cię

za judaszowe

marne srebrniki

choć w oczach Bożych

znacznie więcej

jesteś wart

 

                Piłat obmył ręce

                nie chciał mieć

                nic wspólnego

                z twoją sprawą

 

szukając pomocy

patrzyłeś błagalnie

na zebrany tłum

lecz i on został

poddany manipulacjom

 

                 przy tobie pozostał

                 jedynie krzyż

TRIDUUM PASCHALNE

Celebracja Męki Śmierci

i Zmartwychwstania Pańskiego

 

WIELKI CZWARTEK

Ostatnia Wieczerza

Jezus Chrystus

ustanawia sakramenty

Eucharystii i Kapłaństwa

dzielenie się chlebem

milkną dzwony

gasną świece

pomoc biednym

obmywanie stóp

zaduma nad życiem

cierpieniem śmiercią

ziemskim przemijaniem

 

WIELKI PIĄTEK

Hołd Jezusowi

za krzyżową śmierć

ścisły post

adoracja krzyża

symbolu wiary życia

droga krzyżowa

misteria Męki Pańskiej

charyzmat Grobu Pana

honorowa warta

czuwanie modlitewne

 

WIELKA SOBOTA

Oczekiwanie na przyjście

Jezusa Chrystusa

adoracja wierzących

Najświętszego Sakramentu

odnowienie przyrzeczeń

Chrztu Świętego

poświęcenie ognia i wody

żałoba po Ukrzyżowanym 

trwanie przy grobie

wiernych ministrantów

harcerzy strażaków

błogosławienie pokarmów

w kościołach przy kaplicach

spożywanie ich rano

po procesji ku czci

Jezusa Zmartwychwstałego

Chwała Tobie Boże

 

Kazimierz Surzyn 

TATO Z RÓŻAŃCEM

To taki obraz piękny w mojej pamięci

gdy po ogrodzie spacerowałeś jak święci,

z różańcem w ręku tajemnice rozważałeś

życie Jezusa i Jego Matki mnie objaśniałeś.

 

W tajemnicach radosnych widziałeś radość rodziny

macierzyństwo, miłość, pomoc i szczęścia godziny,

w tajemnicach bolesnych przywoływałeś wszystkie

Miłosiernego Jezusa Chrystusa cierpienia ziemskie,

w tajemnicach chwalebnych mówiłeś z nadzieją

o życiu wiecznym z Boga niebiańską epopeją.

 

W moje ręce różaniec włożyłeś

modlitwę w treść bogatą oddałeś,

bym zanurzył się całym sercem

w paciorkach owładnięty szczęściem.

 

                                      pamięci taty

 

Kazimierz Surzyn

 

CIAŁO I KREW JEZUSA

Jezusa Chrystusa spotykam wszędzie

gdzie tylko dosięgnie mój wzrok, rozum,

jest obecny w Najświętszym Sakramencie

w moim sercu, w duszy i w drugim człowieku.

 

Jego Ciało jest pokarmem prawdziwym

a Krew Jego jest prawdziwym napojem,

spożywając Ciało i pijąc Krew mieszkam

w Jezusie, a On mieszka we mnie z miłości.

 

Dziękuję Boże że zawsze kiedy tylko chcę

dajesz mi z radością Siebie w Komunii Świętej,

zawierzam Tobie całe swoje ziemskie życie 

niech za twą łaską przynosi mi szczęśliwe owoce.

 

Błagam pokornie Panie Królu Wszechświata

abym mógł kiedyś w wiecznym Domu,

z Tobą zamieszkać pośród błogostanu

które w miłosierdziu dla mnie przyrządziłeś.

 

Kazimierz Surzyn 

 

 

 

Serce Jezusa

Pozwoliłeś otworzyć swe serce

Tamtą włócznią co tak Cię bolała

Aby łatwiej było nam w nie wejrzeć,

By wołało jak otwarta brama.

 

Pozwoliłeś by krew Twa płynęła,

Żeby dla nas była tam, przelana

Czy już można bardziej kogoś kochać?

Miłość może być bardziej oddana?

 

I Twe serce przez ludzi przebite

Ciągle woła, wciąż woła człowieka.

Choć otwarte w bólu, tamtą włócznią

To z miłością wieczną na nas czeka.

 

 

Via Dolorosa

idziesz przez wieki

w cierniowej koronie

z krzyżem na ramionach

w zagłuszonych sumieniach

w zaułkach ludzkich serc

przez skrzyżowania spotkań

 

nieustannie upadasz 

pod ciężarem zdarzeń

a nasze rozliczne winy

ranią bolesną chłostą

i nie masz miejsca

gdzie by głowę skłonić

 

nie pocieszasz już więcej

bo jedni nie oczekują

pocieszeń od Ciebie

a drugich pocieszają

brzęczące w kieszeni

judaszowe srebrniki

 

coraz rzadziej spotykasz

Weronikę z odwagą

świadczącą o Tobie

i coraz mniej Szymonów

choć wszyscy pozornie trwają

 

pod Twoim Krzyżem

 

 

Autor: Don Adalberto

Fotografia: Don Adalberto